Friday, 14 February 2014

SEASON / TYMOR

Fishing Season Dates
River (Brown trout):                                                3 March - 30 September.
Migratory Fish:                                                        20 March - 17 October.
Lakes (except Dywarchen):                                     20 March - 17 October.
Llyn Dywarchen (Brown trout):                               1 April - 17 October.

Llvn Dywarchen (Rainbow Trout):                          1 April - 30 November.
      
Dyddiadau Tymhorau Pysgota

Afon (Brithyll Brown):                                               3 Mawrth - 30 Medi.
Pysgod Ymfudol:                                                      20 Mawrth - 17 Hydref.
Llynnoedd (ac eithrio Dywarchen):                          20 Mawrth - 17 Hydref.
Llyn Dywarchen (Brithyll Brown):                             1 Ebrill - 17 Hydref.
Llyn Dywarchen (Brithyll Seithliw):                           1 Ebrill - 30 Tachwedd.


Seiont River - Salmon season extended to 31st October -  Pont Rhythallt to sea -  catch and return  fly only.
Afon Seiont - Tymor pysgota Eog wedi ymestyn i 31 Hydref - Pont Rhythallt i'r mor - dal a dychwelyd  yn unig
Fishing is prohibited on the following stretches from the beginning of the season to 31st May:
Gwaherddir pysgota yn yr isod o gychwyn y tymor hyd 31 Mai.

Seiont - From Llyn Crwn to the sea. (Llyn Crwn i'r môr)

Llyfni - Pont y Cim bridge to the sea. (Pont y Cim i'r môr)

Members are reminded of the need to dispose of waste monofil properly. Please take it home.
Atgoffir yr Aelodau bod rhaid gwaredu gwastraff yn briodol ac i fynd a'r gwastraff adra os gwelwch yn dda.

Carelessly discarded nylon can maim and kill birds and other wildlife.

Cofiwch bod gwared o neilon yn ddiofal yn gallu anafu neu ladd adar a bywyd gwyllt.